Programy z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

Programy z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Gmina zobowiązana jest podejmować działania w kierunku realizacji ustawowych zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
art. 7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016, poz. 446 z późn.zm.), nakłada na gminę obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony zdrowia,
art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn.zm.) , nakłada na gminy obowiązek opracowania i realizacji oraz oceny efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.
Rada Miejska w Wołominie podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu działań z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Wołomin na kolejny rok 2017.

Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia w Urzędzie Miejskim w Wołominie realizuje
Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin
pokój 216
tel. (22) 763 30 76
dialog@wolomin.org

 

PROGRAMY ZDROWOTNE FINANSOWANE PRZEZ GMINĘ WOŁOMIN W 2017 ROKU

Inwestycja w edukację zdrowotną i badania profilaktyczne, to skuteczne działania w realizacji głównego celu „Programu działań z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Wołomin na rok 2017”, jakim jest poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy oraz zmiana świadomości na prozdrowotną. Program działań z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców gminy Wołomin na rok 2017, jest propozycją działań z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki, zgodnych z wytycznymi Narodowego Programu zdrowia 2016-2020, skierowanych do różnych grup wiekowych mieszkańców.

Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia oraz osób z gryp ryzyka

Uważa się, że w Europie około 5% dorosłych zapada co roku na objawową grypę, co prowadzi do dużej liczby hospitalizacji i zgonów. Coroczne szczepienie osób starszych i innych grup obciążonych zwiększonym ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby jest najskuteczniejszym środkiem zmniejszania zachorowalności i umieralności związanej z grypą sezonową. Kraje członkowskie Unii Europejskiej zalecają szczepienie przeciwko grypie osób starszych (zwykle  w wieku ≥65 lat) oraz przewlekle chorych. Osoby po 65 roku życia są wyjątkowo narażone na zachorowalność na grypę i bardziej odczuwają skutki powikłań pogrypowych.
Gmina Wołomin podpisała, w ramach realizacji działania umowy z czterema podmiotami leczniczymi:
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2
ul. Wileńska 74 Wołomin tel. 22 776 26 56, 787 54 16
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1
ul. Prądzyńskiego 11 Wołomin, tel.22 776 26 86, 22 776 26 05
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAK-MED
Al. Armii Krajowej 64/13 Wołomin, tel. 22 499 80 60, 787 80 10
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia DEKAMED
ul. Mieszka I 16 tel. 22 776 30 31, 22 787 78 68

Szczepienia ochronne przeciwko meningokokom typu C

Realizację programu szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C w Gminie Wołomin rozpoczęto w 2010 roku. Należy wiedzieć, że meningokoki żyją w wydzielinie jamy nosowo-gardłowej. Ok 10% zdrowych dorosłych osób jest nosicielami meningokoków, a u młodzieży ten procent może być dwukrotnie wyższy. Zakażenie meningokokami wywołuje ropne zapalenie opon mózgowych lub zakażenie krwi. Młodzież najbardziej narażona jest na zarażenie się meningokokami typu C, ponieważ często zapomina o zachowaniu podstawowych zasad higieny. Dzielenie się wspólnym posiłkiem, picie z jednej butelki, to najkrótsza droga do zakażenia.
W Gminie Wołomin realizację szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C młodzieży rocznik 2003, zameldowanej na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Wołomin realizują cztery podmioty lecznicze:
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2
ul. Wileńska 74 Wołomin tel. 22 776 26 56, 787 54 16
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1
ul. Prądzyńskiego 11 Wołomin, tel.22 776 26 86, 22 776 26 05
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAK-MED
Al. Armii Krajowej 64/13 Wołomin, tel. 22 499 80 60, 787 80 10
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia DEKAMED
ul. Mieszka I 16 tel. 22 776 30 31, 22 787 78 68

„Rodzicielskie ABC”

Profilaktyka i edukacja kobiet ciężarnych stanowi niezbędny warunek zachowania zdrowia przez matkę i dziecko oraz przyczynia się do ograniczenia umieralności okołoporodowych. Istotną rolę w edukacji prorodzinnej odgrywają szkoły rodzenia, które przygotowują przyszłych rodziców do bezpiecznego przebiegu ciąży, aktywnego porodu i połogu oraz do pełnienia roli matki i ojca. Wychodząc naprzeciw potrzebom przyszłych rodziców, gmina Wołomin zaproponowała działania mające na celu zredukowanie nadmiernego lęku przed porodem oraz pomoc w pokonaniu rozmaitych oporów związanych z opieką nad maleńkim dzieckiem. Dofinansowaniem zostanie objętych 50 rodzin. Cykl szkoleń prowadzi:
PEREŁKA Szkoła Rodzenia Małgorzaty Olszewskiej Centrum Położniczo Ginekologiczne Wołomin, ul. Kościelna 38, I piętro, sala nr 2 tel.604 300 271

Przesiewowe badania usg małych brzuszków

Badanie usg układu moczowego niemowląt nie jest obowiązkowym badaniem wykonywanym po urodzeniu dziecka. Wykrycie wad układu moczowego we wczesnym etapie rozwoju dziecka to szybsze podjęcie leczenia. Wady układu moczowego mogą być przyczyną nawracających zakażeń bakteryjnych, utrudnieniem w oddawania moczu, upośledzeniem pracy nerek, i wielu innych chorób. U maluszków problemy w pracy układu moczowego często objawiają się słabszym przyrostem masy ciała, niechęcią do jedzenia, niepokojem, przedłużającą się żółtaczką, problemami przewodu pokarmowego np. kolki, ulewanie, wymioty, gorączkę. Wymienione objawy mogą być wynikiem wielu chorób więc podstawowym badaniem, jaka to choroba męczy maluszka, jest badanie moczu. Jednakże takie badanie nie da odpowiedzi, czy nawracające problemy zdrowotne nie wynikają np. z wad rozwojowych układu moczowego. Zapraszam na 100 badań usg układu moczowego dzieci w wieku po 3 miesiącu życia urodzonych w 2017 roku zamieszkałych na terenie gminy Wołomin, u których nie stwierdzono wad układu moczowego podczas okresu prenatalnego, a które przeszły już zakażenie układu moczowego.

W gminie Wołomin badania wykonuje: NZOZ DEKAMED, ul. Lipińska 99, 05-200 Wołomin, tel. (22) 787 78 68.

Pliki do pobrania:

 

narodowy program zdrowia 2016-2020

uchwała Rady Miejskiej XL-99