Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrać ze strony www.czystywolomin.pl oraz tutaj.

Pomoc przy wypełnianiu deklaracji można uzyskać w pokoju 118 (I półpiętro) lub w Punkcie Informacyjnym (parter). Wypełnione deklaracje należy złożyć w Kancelarii Urzędu.

Opłaty za odpady komunalne można dokonać w Kasie Urzędu Miejskiego, przelewem na indywidualny numer konta bądź w Banku Pekao S.A. przy ul. Miłej 8/12 w Wołominie (wpłata bez prowizji). Wpłat należy dokonywać zgodnie z harmonogramem: do 10 stycznia, 10 marca, 10 maja, 10 lipca, 10 września i 10 listopada.

Worki na odpady zielone i segregowane można bezpłatnie pobrać w Punkcie Informacji Podatkowej (parter) lub w Kancelarii (Biuro Obsługi Mieszkańca, stanowiska 2 i 3).