Wpis do ewidencji przedsiębiorców

Przedsiębiorca może zgłosić działalność gospodarczą w dowolnym urzędzie gminy, miasta, dzielnicy w Polsce.

W Wołominie zgłoszenia można dokonać w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Mieszkańca, stanowiska 12, 13 – Samodzielne Stanowiska ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej i Koncesji. W tym celu należy złożyć formularz CEIDG-1, który jest jednocześnie zgłoszeniem do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Rozwoju są bezpłatne. Przy składaniu wniosku niezbędny jest dowód osobisty lub paszport.

Więcej informacji pod nr tel. 22 763 30 70 – ewidencja działalności gospodarczej, 801 055 088 – infolinia Ministerstwa Rozwoju oraz na stronie internetowej www.firma.gov.pl, www.biznes.gov.pl.